Giá: Từ đến

Tin BDS so sánh

Sắp xếp:

1.3 Tỷ VND

Test tin noi bat

1394, Đường 3 Tháng 2, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 008408, Việt Nam

m²: 100

Biệt thự dự án

tomactinh

6 ngày trước

1.3 Tỷ VND

m²: 100

Biệt thự dự án

6 ngày trước

1.3 Tỷ VND

Test tin noi bat

1394, Đường 3 Tháng 2, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 008408, Việt Nam

m²: 100

Biệt thự

tomactinh

6 ngày trước

1.3 Tỷ VND

m²: 100

Biệt thự

6 ngày trước

1 Tỷ VND

Test tin 1

1394, Đường 3 Tháng 2, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 008408, Việt Nam

m²: 100

Biệt thự

6 ngày trước

1 Tỷ VND

m²: 100

Biệt thự

6 ngày trước