Tin BDS so sánh

Cách tạo tài khoản

Cách tạo tài khoản

Tạo tài khoản tại Googlebds.com rất đơn giản.

  1. Click vào nút Đăng nhập/ Đăng ký ở góc trên, bên phải màn hình.
  2. Bạn có 3 cách để Đăng ký đơn giản:
    – Đăng ký bằng tài khoản Facebook đã có
    – Đăng ký bằng tài khoản Google đã có
    – Đăng ký bằng địa chỉ Email

  3. Click vào cách nút tương ứng với cách đăng ký
  4. Điền thông tin và hoàn tất
img

admin

Bài liên quan

Cách đăng tin tại GoogleBDS

Đăng tin tại GoogleBDS là miễn phí hoàn toàn. Để đăng tin, bạn chỉ cần...

Đọc tiếp
bởi admin