Giá: Từ đến

Tin BDS so sánh

Cập nhật ngày 30/4/2018

Cảm ơn bạn đã sử dụng Googlebds.com hay ghé thăm website của chúng tôi. Chính sách này giải thích về nội dung, cách thức và lý do chúng tôi thu thập thông tin khi bạn ghé thăm một trong những website của chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Nó cũng giải thích những phương thức đặc thù chúng tôi sử dụng và tiết lộ những thông tin này. Chúng tôi đặc biệt coi trọng vấn đề bảo mật của bạn, và chúng tôi không bao giờ bán những danh sách này hoặc các địa chỉ thư điện tử.

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN

 1. Định nghĩa

Những định nghĩa sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chính sách này.

Khi chúng tôi nói tới “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “Googlebds.com” nghĩa là chúng tôi đang nhắc đến dịch vụ và tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp cho bạn nền tảng trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để tiếp thị tới hoặc giữ liên lạc với những người khác,

Khi chúng tôi nói tới “Thành viên”, chúng tôi đang nhắc đến một cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi nói tới “bạn”, chúng tôi đăng nhắc tới hoặc là một Thành viên hoặc một ai đó ghé thăm bất kỳ Website của chúng tôi.

“Thông tin cá nhân” nghĩa là những thông tin có thể sử dụng để nhận dạng bạn hoặc một Người đăng ký, bao gồm (nhưng không giới hạn) họ và tên, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, giới tính, nghề nghiệp hay các thông tin nhân khẩu khác. Một “Danh sách phân phối” là một danh sách những Người đăng ký và tất cả những thông tin liên quan tơi những Người đăng ký này (ví dụ như địa chỉ thư điện tử).

Chính sách bảo mật này được áp dụng cho những website này, cũng như bất kỳ website nào khác được sở hữu hoặc điều hành bởi chúng tôi. Các “Website” bao gồm các chính các “Website” đó, cũng như bất kỳ trang web, các tính năng tương tác, các ứng dụng, các widget (ứng dụng tiện ích loại nhỏ), các blog (nhật ký trực tuyến), các mạng xã hội, các “tab” mạng xã hội, hoặc bất kỳ sản phẩm trực tuyến, di động hoặc không dây nào được đưa ra mà có đường dẫn đưa tới Chính sách bảo mật này, bất kể truy cập từ máy tính, thiết bị di động hoặc công nghệ, cách thức hay các phương tiện nào khác. Trong khi cung cấp các Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập các Thông tin cá nhân về một khách ghé thăm Website, Thành viên, cá nhân hay địa chỉ thư điện tử trong hoặc có liên quan tới một Danh sách phân phối hoặc Người đăng ký.

 

 1. Quyền thay đổi

 

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào và theo thời gian. Phiên bản gần nhất của Chính sách bảo mật được thể hiện bởi ngày cập nhật phiên bản nằm ở phần dưới cùng của Chính sách bảo mật này. Tất cả cập nhật và sửa đổi bổ sung sẽ có hiệu lực tức thì khi có thông báo, và chúng tôi có thể đưa ra bằng bất kỳ cách nào, bao gồm cách đăng lên một phiên bản đã chỉnh sửa của Chính sách bảo mạt này hoặc một thông báo khác trên Website.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên thường xuyên xem xét lại Chính sách bảo mật này để luôn nắm được thông tin những thay đổi có thể ảnh hưởng tới bạn, vì khi bạn vẫn còn tiếp tục sử dụng Website nghĩa là bạn tiếp tục chấp nhận các giới hạn vạch ra bởi Chính sách bảo mật này.

Mỗi bản của chính sách bảo mật được lưu trữ điện tử hoặc được lưu trữ hợp lệ bằng cách nào khác đều được coi là bản sao chính xác, hoàn thiện, hợp lệ, đáng tin cậy và có tính thực thi của phiên bản Chính sách bảo mật này, là phiên bản luôn có hiệu lực với từng ngày bạn ghé thăm Website.

 

 1. Phạm vi

 

Chính sách bảo mật này có hiệu lực với bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi đã hoặc đang thu thập về bạn và/hoặc có nguồn gốc từ bạn, theo như các Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

 

 1. Các câu hỏi và vấn đề quan tâm

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, hoặc nếu bạn muốn cập nhật, xóa bỏ hoặc thay đổi bất cứ Thông tin cá nhân nào chúng tôi đang giữ hoặc bạn có lo ngại gì về cách mà chúng tôi xử lý các vấn đề cá nhân, hãy sử dụng mẫu liên lạc của chúng tôi để gửi tin nhắn cho chúng tôi. Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua thư điện tử theo địa chỉ: [email protected]

THÔNG TIN CỦA BẠN

 

 1. Thông tin chúng tôi thu thập

 

 • Những thông tin bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi:

Khi bạn đăng ký sử dụng các Dịch vụ, yêu cầu tư vấn từ đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi, gửi tới chúng tôi một thư điện tử, đăng bài lên blog của chúng tôi, tích hợp các Dịch vụ với một website hoặc dịch vụ khác (ví dụ như bạn lựa chọn kết nối tài khoản thương mại điện tử của bạn với Googlebds.com), hoặc liên lạc với chúng tôi theo bất kỳ cách nào, nghĩa là bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi các thông tin để chúng tôi thu thập. Các thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ vật lý, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ IP, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng cũng như các thông tin chi tiết như giới tính, nghề nghiệp, vị trí, lịch sử giao dịch và các thông tin nhân khẩu khác của bạn hoặc của những Người đăng ký của bạn.

Qua việc cung cấp cho chúng tôi những thông tin này, bạn chấp thuận việc những thông tin này được thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao cho nhà nước và lưu trữ bởi chúng tôi, như đã được mô tả trong các Điều khoản sử dụng của chúng tôi và trong Chính sách bảo mật này.

 • Những thông tin chúng tôi thu thập tự động:

Khi bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc duyệt qua một trong những Website của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về lượt viếng thăm của bạn tới các Website của chúng tôi, hoạt động sử dụng các Dịch vụ, và hoạt động duyệt web của bạn. Những thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành, ID trình duyệt web, hoạt động duyệt web của bạn và các thông tin khác về cách bạn tương tác với Website của chúng tôi hoặc các website khác. Chúng tôi có thể thu thập những thông tin này như dưới dạng những tệp nhật ký (log file) hay qua cookie (một loại tệp được tự động gửi về bởi các website khi người dùng truy cập, lưu trữ các thông tin duyệt web) hoặc các công nghệ theo dấu khác. Cách chúng tôi sử dụng cookie sẽ được trình bày kĩ hơn ở dưới và chi tiết hơn trong Chính sách về Cookie.

 • Thông tin từ việc sử dụng Dịch vụ:

Chúng tôi có thể nhận được các thông tin về cách và khi nào bạn sử dụng các Dịch vụ, chúng được lưu trữ trong những tệp nhật ký hoặc các dạng tệp khác liên kết với tài khoản của bạn, và kết nối chúng với những thông tin khác chúng tôi thu thập về bạn. Thông tin này có thể bao gồm, địa chỉ IP của bạn, thời gian, ngày tháng, trình duyệt được sử dụng, và những hoạt động bạn thực hiện với ứng dụng. Loại thông tin này giúp chúng tôi cải tiến các Dịch vụ của chúng tôi cho cả bạn và tất cả người dùng của chúng tôi.

 • Cookie và theo dấu:

Chúng tôi và các đối tác sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để phân tích các xu hướng, quản trị website, theo dấu người dùng duyệt qua website, và thu thập các thông tin nhân khẩu của người dùng của chúng tôi dựa trên toàn bộ các thông tin này. Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở mức trình duyệt cá nhân. Chúng tôi hợp tác với một bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên website của chúng tôi hoặc quản lý quảng cáo của chúng tôi trên những trang khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự nhằm đưa ra cho bạn các quảng cáo hoặc các nội dung khác dựa trên các hoạt động duyệt web và các mối quan tâm của bạn. Nếu bạn không muốn tham gia vào các quảng cáo dựa theo mối quan tâm, nhấn vào đường dẫn sau http://preferences-mgr.truste.com/ .Hãy chú ý rằng bạn vẫn có thể tiếp tục nhận được các quảng cáo thông thường. Để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dấu khác, cũng như làm thế nào để ngừng tham gia, xin mời chuyển đến mục Chính sách về cookie.

 • Web beacons (Kĩ thuật ảnh đơn điểm):

Chúng tôi dùng các web beacon trên các Website và thư điện tử của chúng tôi. Khi chúng tôi gửi thư điện tử cho các Thành viên, chúng tôi có thể theo dõi các hành vi như là ai đã mở thư điện tử và ai đã bấm vào các đường dẫn. Việc này cho phép chúng tôi đánh giá hiệu năng cho các chiến dịch thư điện tử của chúng tôi và nhằm cải tiến các tính năng đối với các phân khúc đặc thù của các Thành viên.

Để thực hiện việc này, chúng tôi đưa các “ảnh gif đơn điểm” (single pixel gif), còn đc gọi là web beacon, vào các thư điện tử được gửi đi. Web beacon cho phép chúng tôi thu thập thông tin về thời điểm bạn mở thư điện tử, địa chỉ IP, trình duyệt web hoặc loại ứng dụng thư điện tử của bạn, và các chi tiết tương tự khác.

Chúng tôi cũng đưa các Web beacon vào trong các thư điện tử gửi đến bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ những Web beacon này vào để tạo ra báo cáo về việc chiến dịch thư điện tử của bạn được thực hiện như thế nào và các hành động những Người đăng ký của bạn thực hiện khi nhận được thư.

Những bản báo cáo này cũng có thể có được khi chúng tôi gửi thư điện tử cho bạn, nhờ đó chúng tôi có thể thu thập và xem xét những thông tin đó.

 • Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể thu thập nhiều thông tin khác từ bạn hoặc những Người đăng ký của bạn, như tên, địa chỉ thử điện tử, thông tin nhân khẩu, địa chỉ IP, vị trí và hoạt động sử dụng các website truyền thông xã hội, bằng cách tìm kiếm trên Internet hoặc truy vấn từ các bên thứ ba (chúng tôi gọi những thông tin này là “Thông tin bổ sung”). Chúng tôi sử dụng những Thông tin bổ sung này để phát triển các tính năng bao gồm Hồ sơ xã hội, một công cụ giúp bạn nghiên cứu về các Người đăng ký của bạn và cho phép bạn gửi đến họ những nội dung thích hợp hơn.

 1. Quyền Sử dụng Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của thành viên chỉ nhằm những mục đích sau:

 • Quảng bá hoạt động sử dụng các dịch vụ của chúng tôi tới bạn:

Ví dụ, nếu bạn để lại Thông tin cá nhân của bạn khi bạn ghé thăm Website của chúng tôi và không đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào, chúng tôi có thể gửi tới bạn một thư điện tử mời bạn đăng ký.

Nếu bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi và chúng tôi nghĩ bạn có khả năng cần lợi ích từ việc sử dụng một Dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp, chúng tôi có thể gửi tới bạn một thư điện tử về việc đó.

Bạn có thể ngưng việc nhận những thư quảng cáo này theo hướng dẫn ngừng đăng ký có trong mỗi thư điện tử chúng tôi gửi tới. Thêm vào đó, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin chúng tôi thu thập để quảng cáo các Dịch vụ của chúng tôi hoặc đề nghị những tính năng phụ của các Dịch vụ mà bạn có thể quan tâm tới sử dụng chúng. Để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dấu khác cho mục đích này như thế nào, cũng như làm sao để ngưng sử dụng cookie, xin mời đọc chính sách bày về cookie

 • Lựa chọn nhận hoặc từ chối quảng cáo

Bạn có thể dừng việc nhận các thư quảng cáo bằng cách làm theo hướng dẫn ngừng đăng ký có trong mỗi thư điện tử.

 • Yêu cầu thanh toán và thu phí dịch vụ

Việc này bao gồm gửi cho bạn các thư điện tử, thư thoại, biên lai, thông báo hoặc báo nợ và cảnh bảo cho bạn nếu chúng tôi cần một số thẻ tín dụng. Chúng tôi sử dụng bên thứ ba để bảo mật quá trình giao dịch thẻ tin dụng, và chúng tôi gửi các thông tin thanh toán này cho những bên thứ ba đó để xử lý các yêu cầu và thanh toán thẻ tín dụng của bạn. Để hiểu thêm về từng bước thực hiện để bảo vệ những dữ liệu này, xem Mục 14 dưới đây.

 • Gửi tới bạn các tin nhắn Cảnh báo hệ thống:

Ví dụ, chúng tôi có thể thông báo cho bạn những thay đổi tạm thời hoặc vĩnh viễn trong các Dịch vụ của chúng tôi, ví dụ tạm ngưng dịch vụ theo kế hoạch định sẵn, các tính năng mới, cập nhật hoặc phát hành phiên bản, cảnh báo lạm dụng và các thay đổi của Chính sách bảo mật của chúng tôi.

 • Liên lạc về tài khoản của họ và cung cấp hỗ trợ khách hàng.
 • Yêu cầu việc tuân thủ các Điều khoản sử dụng và các luật hiện hành.

Điều này có thể bao gồm các công cụ phát triển và các thuật toán giúp chúng tôi ngăn ngừa các vi phạm.

 • Đáp ứng các yêu cầu hợp pháp: bao gồm việc tuân theo lệnh của tòa án, yêu cầu điều tra hợp lệ, lệnh hầu tòa hợp lệ và các cơ chế hợp pháp chính đáng khác.
 • Cung cấp thông tin cho người đại diện và cố vấn, bao gồm luật sư và kế toán, giúp chúng tôi thuân thủ các yêu cầu hợp pháp, kế toán hoặc bảo mật.
 • Để khởi kiện và bào chữa tại một phiên tòa, buổi xét xử hoặc các quy trình kiện tụng hợp pháp tương tự.
 • Cung cấp theo yêu cầu hợp pháp của chính quyền, bao gồm các yêu cầu bảo mật quốc gia hoặc thi hành luật pháp.
 • Cung cấp, hỗ trợ và cải tiến các Dịch vụ của chúng tôi
 • Cung cấp các gợi ý cho bạn
 • Chuyển nhượng các thông tin của bạn:

Đối với trường hợp bán, sát nhập, hợp nhất, đóng cửa, tái cơ cấu hoặc mua lại, bên tiếp nhận nào sẽ trở thành đối tượng thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi trong Chính sách bảo mật này, bao gồm các quyền truy nhập và lựa chọn của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn thay đổi này hoặc qua việc gửi tới bạn một thư điện tử hoặc đăng một thông báo lên Website của chúng tôi.

 1. Thông tin công khai và các Website bên thứ ba

Blog.

Chúng tôi có blog công khai trên các Website của chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào bạn đưa vào trong các bình luận trên blog của chúng tôi có thể được đọc, thu thập, và sử dụng bởi bất kỳ ai. Nếu Thông tin cá nhân của bạn xuất hiện trên blog của chúng tôi và bạn muốn xóa nó đi, liên lạc với chúng tôi. Nếu chúng tôi không thể xóa bỏ thông tin của bạn, chúng tôi sẽ giải thích với bạn tại sao.

Các nền tảng truyền thông xã hội và widget.

Các Website của chúng tôi chứa các tính năng truyền thông xã hội, ví dụ như nút Thích của Facebook. Các tính năng này có thể thu thập thông tin về địa chỉ IP của bạn và trang nào bạn đang ghé thăm trên Website của chúng tôi, và chúng có thể tạo một cookie để chắc rằng các chức năng của tính năng này hoạt động bình thường. Các tính năng truyền thông xã hội và widget có thể được lưu trư do một bên thứ ba hoặc lưu trữ trực tiếp trên Website của chúng tôi. Chúng tôi cũng duy trì sự hiện hữu trên các nền tảng truyền thông xã hội bao gồm Facebook, Twitter và Instagram. Bất kỳ thông tin, liên lạc hoặc tài liệu nào bạn đưa ra cho chúng tôi thông qua một nền tảng truyền thông xã hội, được thực hiện với rủi ro của riêng bạn và không có bảo mật trước. Chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các người dùng khác với các nền tảng này hoặc các hoạt động của chính những nền tảng đó. Các tương tác của bạn với các tính năng và nền tảng này bị chi phối bởi các chính sách bảo mật của các công ty cung cấp chúng.

Đường dẫn tới các website bên thứ ba

Các Website của chúng tôi chứa các đường dẫn tới các website khác mà có những thủ tục bảo mật có thể khác với Googlebds.com. Nếu bạn đưa các Thông tin cá nhân lên bất kỳ trang nào trong số đó, thông tin của bạn sẽ bị chi phối bởi các chính sách bảo mật của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kĩ chính sách bảo mật của bất kỳ Website nào bạn ghé thăm.

 

BẢO MẬT

 1. Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi có trách nhiệm thực hiện các biện pháp hợp lý và thích đáng để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn khỏi thất lạc, sử dụng sai mục đích và truy cập trái phép, bị tiết lộ, thay đổi hoặc phá hoại, khiến cho tài khoản của bạn có khả năng bị đưa vào quá trình xử lý.

Nhà cung cấp dịch vụ giao dịch thẻ tín dụng của chúng tôi sử dụng những biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn cả trong khi giao dịch và sau khi giao dịch được hoàn thành.

Các tài khoản Googlebds.com yêu cầu một tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập. Bạn phải giữ tên đăng nhập và mật khẩu của bạn được bảo mật, và không bao giờ tiết lộ cho một bên thứ ba. Bời vì thông tin trong các Danh sách địa chỉ của bạn rất nhạy cảm, các mật khẩu tài khoản đều được mã hóa, tức là chúng tôi không thể thấy được các mật khẩu của bạn. Chúng tôi cũng không thể gửi lại mật khẩu bị quên. Chúng tôi chỉ có thể làm mới chúng.

SỰ TUÂN THỦ

 1. Độ chính xác của dữ liệu, Tính minh bạch, và Quyền lựa chọn

Chúng tôi cố gắng hết sức để dữ các dữ liệu của bạn chính xác và được cập nhật, trong phạm vi bạn cung cấp cho chúng tôi cùng với những thông tin chúng tôi cần xử lý. Nếu các dữ liệu của bạn thay đổi (ví dụ, nếu bạn có một địa chỉ thư điện tử mới), bạn sẽ có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về những thay đổi này. Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về việc chúng tôi nắm giữ hay xử lý với tư cách của một bên thứ ba, bất kỳ Thông tin cá nhân nào của bạn.

Chúng tôi sẽ giữ lại các thông tin của bạn khi nào tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc đến khi nào chúng tôi còn cần cung cấp các Dịch vụ đến bạn. Chúng tôi cũng có thể giữ lại và sử dụng thông tin của bạn theo các nghĩa vụ hợp pháp của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, ngăn ngừa lạm dụng và thi hành các Thỏa thuận của chúng tôi.

Như đã được giải thích trong các Mục 6 của chính sách này, Googlebds.com chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn nhằm cung cấp và hỗ trợ các Dịch vụ của chúng tôi.

 1. Quyền truy nhập

Chúng tôi sẽ trao cho mỗi cá nhân, kể cả bạn hoặc một Người đăng ký, quyền truy nhập vào bất kỳ Thông tin cá nhân nào chúng tôi nắm giữ về họ trong vòng 30 ngày theo bất cứ yêu cầu nào về thông tin đó. Mỗi cá nhân có thể yêu cầu quyền truy nhập, hiệu chỉnh, sửa đổi bổ sung hoặc xóa bỏ thông tin chúng tôi nắm giữ về họ bằng cách liên lạc với chúng tôi. Trừ khi bị ngăn cấm bởi luật pháp, chúng tôi sẽ xóa bỏ bất kỳ Thông tin cá nhân nào về một cá nhân, dù là bạn hay một Người đăng ký khỏi máy chủ của chúng tôi theo như yêu cầu của bạn hoặc Người đăng ký. Không có khoản phí nào khi một cá nhân truy nhập hoặc cập nhật Thông tin cá nhân của họ.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian nghiên cứu về Chính sách bảo mật của Googlebds.com và cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi.