Tin BDS so sánh

GoogleBDS.com là cổng thông tin bất động sản hiện đại, bao gồm nhiều tính năng ưu việt sau:

Rao bán miễn phí

GoogleBDS cho phép người dùng đăng tin rao bán BDS hoàn toàn miễn phí.

Rao mua miễn phí

Nơi duy nhất cho phép người dùng đăng tin rao mua BDS hoàn toàn miễn phí.

Kết nối mua - bán

Hệ thống email thông báo tin phù hợp với kết quả tìm kiếm đã lưu hàng tuần.

Quản lý tài khoản

Trang quản trị tài khoản thông minh, cho phép người dùng tùy chỉnh linh hoạt.

Tin nhắn trực tiếp

Cho phép người dùng trao đổi, nhắn tin trực tiếp thông qua tài khoản.

Thông báo linh hoạt

Mọi hoạt động của tài khoản bao gồm tin nhắn được thông báo trực tiếp đến email.